MUN- OCH NÄSSKYDD

MASKMARKNADSFÖRING FÖR FÖRETAG OCH KLUBBAR

Mun- och nässkydd har fått ett massivt uppsving i och med pandemin och är obligatoriska offentligt på flera ställen i landet. Företag, föreningar och kontorssamhällen har också insett tidens tecken och utrustat anställda eller medlemmar med företags- / föreningsmasker.

När du utformar munskydden finns det gränser, åtminstone inom affärsområdet. Mindre är mer här också. En monokrom design där företagets eller klubbens logotyp är tydligt synlig tjänar sitt syfte väl. När du ställer in logotypen, se till att den inte placeras direkt i mitten av näsan eller munnen. Men grafiken ska inte sitta för nära sidosömmarna heller.

Våra masker av textil eller papper är alltid ett individuellt uttalande. Vår kontohantering ger dig råd, skapar erbjudanden åt dig och har mallar och hjälp för att skapa utskriftsdata. Kontakta oss som ditt tryckeri i Stockholm!

Vårt råd:

Våra maskvarianter är inte medicinska produkter eller lämpliga som skyddsutrustning. De tjänar snarare till att innehålla droppinfektioner. De finaste suspenderade partiklarna, som kan vara smittsamma, kan delvis fångas upp med en skyddande näsa och munskydd, vilket minskar risken för infektion. Dessa mun- och nässkydd används endast som extra skydd för andra människor och är inte lämpliga för självskydd!